<cite id="rhrsr"><div id="rhrsr"></div></cite>
  1. <nav id="rhrsr"><input id="rhrsr"></input></nav>

   <label id="rhrsr"><source id="rhrsr"></source></label>
   <em id="rhrsr"></em>
   <strike id="rhrsr"><bdo id="rhrsr"></bdo></strike>
   <strong id="rhrsr"><big id="rhrsr"><video id="rhrsr"></video></big></strong>

   <samp id="rhrsr"><noframes id="rhrsr"><progress id="rhrsr"></progress></noframes></samp><button id="rhrsr"></button>
   查字典logo
   您的位置: 查字典 > 漢語字典 > 最的意思
   • 拼音: zuì
   • 注音: ㄗㄨㄟˋ
   • 部首筆劃:4
   • 總筆劃:12
   • 繁體字:
   • 漢字結構:上下結構
   • 簡體部首:
   • 造字法:會意
   • 筆順:豎折橫橫橫豎豎橫橫橫折捺
   • 更新時間:2023-11-15

   基本解釋


   zuì ? ㄗㄨㄟˋ
   ◎ 極,無比的:最大。最高。最初。最終。最為wéi )。
   ◎ 聚合:憂喜最門。
   ◎ 合計:“最大將軍青凡七出擊匈奴”。

   英文翻譯


   best of all  furthest

   詳細解釋

   詳細字義
   zuì?
   〈動〉
   (1) (會意。小篆字形,從冃( mào),從取。本義:冒犯奪取)
   (2) 同本義 [offend and fetch]
   最,犯而取之。從曰,從取。會意。
   公既諸將一稟睿筭,與賊遌,最,遂下之?!鳌?劉三吾《許國襄簡王公神道碑銘
   (3) 聚,聚合 [assemble;gather]
   得其常心,物所為最之哉?——《莊子·德充符》
   冬收五藏,最萬物?!?a href="/r_ci_1fd8ed6abb6e1d26f945cc57ac6e7acb/" target="_blank">管子·禁藏》。注:“最,聚也?!?br> 民舉所最粟?!?a href="/r_ci_1fd8ed6abb6e1d26f945cc57ac6e7acb/" target="_blank">管子·地數》
   (4) 總計;合計 [amount to;total]
   最其行能,多不及中?!?a href="#">潛夫論》
   詞性變化
   zuì?
   〈形〉
   (1) 古代考核政績或軍功時劃分的等級,以上等為最。跟“殿”相對 [first]
   猶無益于殿最也?!?a href="/r_ci_44487f00a01b5a41f5a839949433fa08/" target="_blank">班固《答賓戲》。注:“上功曰最?!?br> 有里課之,最者,賜田典日旬?!?a href="#">睡虎地秦墓竹簡·廄苑律》
   (2) 又如:最吏(表現特別,考績最優的官吏);最尤(特異,突出);最吏(考績優秀的官吏);最殿(功績最劣等者);最課(官吏考課的最高成績)
   zuì?
   〈副〉
   (1) 假借為“”。表示程度,相當于“”、“” [most;best;to the highest degree]
   秦之水泔最而稽?!?a href="/r_ci_1fd8ed6abb6e1d26f945cc57ac6e7acb/" target="_blank">管子·水地》。注:“絕也?!?br> 中侯仍拜稽首受最?!?a href="/r_ci_37cfefdccd834cf127d34f8dc359272b/" target="_blank">尚書》。注:“要言也?!?br> 最從高帝?!?a href="/r_ci_9ed8a813edca1cb766b941c9fc895586/" target="_blank">史記·絳侯周勃世家》。索隱:“都凡也?!?br> 最下者與之爭?!?a href="/r_ci_9ed8a813edca1cb766b941c9fc895586/" target="_blank">史記·貨殖列傳》
   最愛湖東行不足?!啤?白居易《錢塘湖春行
   最喜小兒無賴,溪頭臥剝蓮蓬?!巍?辛棄疾《清平樂·村居》
   最著前。(排在最前頭。著,居于。)——《資治通鑒
   最著者二?!濉?侯方域《壯悔堂文集
   (2) 又如:我對他最了解;他熟悉情況,最有發言權;在班里數小李最會唱歌;最品(極品);最能(最習于水性。能,習);最啟(最前頭,最先進);最殿(在最后面;最落后)
   zuì?
   〈名〉
   (1) 首位 [the first place]
   都署之役為最?!?a href="#">孫文《<黃花岡七十二烈士事略>序
   課殿最以聞?!?a href="/r_ci_58d1eed5454391b69e018cee266e33d7/" target="_blank">漢書·宣帝紀》。注:“凡要之首也?!?br> (2) 又如:世界之最
   (3) 凡要,即簿書的綱要、總目 [comprehensive]
   愿奉三年計最?!?a href="/r_ci_58d1eed5454391b69e018cee266e33d7/" target="_blank">漢書》
   (4) 又如:最目(簿書的總目,總括文書內容的提要或目次);最觀(綜觀)

   漢語字典

   [①][zuì]
   [《廣韻》祖外切,去泰,精。]
   (1)冒犯而取之。
   (2)古代考核政績或軍功時劃分的等級,以上等為最。跟“殿”相對。
   (3)指居于首要地位的人或事物。
   (4)要;概要。
   (5)凡要。簿書的綱要,總目。
   (6)會聚;聚合。
   (7)總計;合計。
   (8)副詞。表示某種屬性超過所有同類的人或事物。
   (9)副詞。猶正;恰。

   音韻參考

   [廣 韻]:祖外切,去14泰,zuì,蟹合一去泰精
   [平水韻]:去聲九泰
   [唐 音]:*tzuɑ?i
   [國 語]:zuì
   [粵 語]:zeoi3

   康熙字典

   ◎ 康熙字典解釋
   【辰集上】【曰字部】 最; 康熙筆畫:12; 頁碼:頁503第05
   〔古文〕??【唐韻】【集韻】??祖外切,音醉?!菊f文】犯而取也?!∮帧居衿烤垡??!竟騻鳌る[元年】會,猶最也?!驹]】最,聚也。最之爲言聚,今聚民曰投最?!∮帧緩V韻】極也?!臼酚洝ぶ懿兰摇抗セ崩锖卯囎??!驹]】於將率之中功爲最?!踞釢h·崔寔傳】常爲邊最?!驹]】最爲第一?!∮帧臼酚洝ぶ懿兰摇慷ㄉ瞎仁豢h,右北平十六縣,遼西、遼東二十九縣,漁陽二十二縣,最?!驹]】索隱曰:最,都凡也,謂總舉其攻戰克獲之數也?!∮帧厩皾h·敘傳】猶無益於殿最?!驹]】殿,負也。最,善也?!踞釢h·百官志】卽奏其殿最,而行賞罰?!驹]】課第長吏不稱職者爲殿,其有治能者爲最?!∮帧拘栄拧孔?,叢也。又要也?!居衿魁R也?!∮帧炯崱酷尥馇?,音蕞。又取外切,音襊。義??同?!∮帧炯崱看掷ㄇ?。撮,或作最?!菊f文】本從冃,俗從曰。

   字源字形

   最

   最的意思、基本信息

   • 五筆86:JBCU
   • 五筆98:JBCU
   • 五行:木
   • UniCode:U+6700
   • 四角號碼:60447
   • 倉頡:ASJE
   • GBK編碼:D7EE
   • 規范漢字編號:2614

   最新歇后語

   最新成語故事

   更多>>
   欧美日韩精品视频一区二区三区_日韩性爱视频_sesesese